Platba DPH v AdWords

Faktury Google AdWords jsou vystaveny z Irska. Také faktury pro Facebook jsou vystaveny ze zahraničí (ve článku dále jen AdWords). Pokud je vaše firma zákazníkem AdWords, jste povinni sami si vypočíst DPH a tuto daň odvedete finančnímu úřadu.

Neplátci DPH

V případě, že nejste plátci DPH, musíte se registrovat na příslušném finančním úřadu jako identifikovaná osoba k DPH (bude platné pouze pro zahraniční plnění). Zároveň s tím máte povinnost k daňovému přiznání DPH (čtvrtletní) pro přeshraniční plnění, přičemž nemáte nárok na odpočet, musíte daň tedy odvést v plné částce.

Plátci DPH

Pokud jste plátem DPH, protože jde o službu s místem plnění v Čechách, DPH se vybírá u nás. V tomto případě, kdy je faktura vydaná v Irsku, musíte zaplatit DPH vy. Přijatou službu uvádíte do přiznání k DPH, přičemž máte nárok na odpočet DPH. Pokud tedy chcete inzerovat v AdWords ve větším, je výhodnější být plátcem DPH také pro tuzemsko, jelikož po odpočtu nemusíte odvádět celou částku.

Přihlašte se k odběru návodů a tipů o PPC

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Digg
Pocket
Email