Výsledky

E-shop s potravinami pro proteinovou dietu

 %
navýšení tržeb díky PPC
 %
více Asistovaných konverzí oproti loňsku
 %
meziroční navýšení tržeb z PPC

Pokud máte firmu v podobném odvětví, víte, že hlavní sezóna je v lednu (ano, jsou to zřejmě ta naše předsevzetí pro hubnutí, která moc dlouho nevydrží, nejslabší měsíce prodeje jsou prázdniny, prosinec a období Vánoc).

Tržby e-shopu z PPC oproti období, kdy jsem tento e-shop nespravoval jsou vyšší o 355 %. V lednu 2018 přesáhly tržby e-shopu 1 mil.Kč, z toho ze 65 % na tom měly zásluhu PPC kampaně.

Oproti lednu 2016 má e-shop vyšší tržby o 5,5 %, tržby z PPC se oproti lednu 2016 navýšily o 13 %.

Dále hodnota asistovaných konverzí pro kanál placené vyhledávání je při srovnání ledna roku 2017 a 2018 vyšší o 30 %, celkově je asistovaných konverzí více o 77 %.

Z důvodu ochrany údajů nemohu uvést, o jaký e-shop se jedná.

Realitní kancelář

 %
nárůst konverzí
Před převzetím PPC účtů klienta do mé správy (což už je dnes více jak 2 roky) dosahovaly kampaně měsíčně v průměru 75 konverzí s cenou za konverzi obvykle v rozpětí 800 Kč až 2 000 Kč. Průměrná cena za konverzi byla 1 400 Kč.
 
 

Po dvou letech správy kampaně vykazují nárůst počtu konverzí o 460 %, přičemž průměrná cena za konverzi je 450 Kč, tzn. podařilo se snížit cenu za jednu konverzi o více než 67 %. Je tedy jasné, že došlo k navýšení celkové investice do PPC reklamy. Proč ne, když jsme dosáhli tak skvělé návratnosti!

Z důvodu ochrany údajů nemohu uvést název realitní kanceláře.

E-shop s krmivem pro zvířata

Eshop s krmivem a potřebami pro psy, kočky a další domácí mazlíčky před začátkem naší spolupráce dosahoval tržeb z jednoho PPC systému okolo 150 tis. Kč měsíčně.

Po převzetí PPC účtu do správy bylo dosaženo zvýšení tržeb nad 750 tis. Kč, nyní je naším cílem 1 mil. Kč, a to vše s aktuálním PNO na 11%, takže je zde hezký prostor pro tvorbu zisku! Možná by i vaše firma chtěla začít do 3 měsíců tento malý zázrak?

 %
navýšení tržeb díky PPC

E-shop s elektrickými stroji

 mil. Kč
navýšení tržeb
 %
vyšší tržby z paid search
 %
více asistovaných konverzí oproti loňsku

PPC kampaně pro e-shop s elektrickými stroji do domácnosti i pro profesionály spravuji od podzimu 2017. Podařilo se nám naplno využít vánoční sezónu 2017, po prvním měsíci správy jsme zvýšili tržby o 1,5 mil. Kč, a to s nižším PNO, které držíme okolo 6 %.

Z dlouhodobého hlediska ve srovnání prvních 5 měsíců mé PPC správy a 5 měsíců před mou správou máme z kanálu paid search tržby vyšší o 24 %, stejně tak i návštěvy. Zároveň hodnota asistovaných konverzí vykazuje navýšení o 23 %. V žádném případě však nedochází k oslabení jiných kanálů, i ty rostou, a to jak organic search, tak i přímá návštěvnost a další.

Také na začátku roku 2018 byla výše tržeb stabilní, navýšení tedy nebylo ovlivněno pouze vánoční sezónou. Po převzetí do správy tedy u klienta vidíme zásadní zlom přínosu mé správy PPC kampaní!

Z důvodu ochrany údajů nemohu uvést, o jaký e-shop se jedná.

E-shop s přírodní kosmetikou

 %
navýšení tržeb

V oboru PPC jsem začínal pro e-shop s přírodní kosmetikou a již je to déle jak 4 roky. Po převzetí klienta do správy byly tržby z PPC okolo 300 tis. Kč měsíčně. V porovnání s výší investic však kampaně nebyly ziskové. Po třech měsících mé správy dosáhly tržby výše 500 ti. Kč a kampaně se staly ziskovými.

Dnes již dosahujeme obratu nad 2 mil. Kč za měsíc s čistým ziskem nad 150 tis. Kč. Růst zisku může být v budoucnu ještě vyšší, ale strategií e-shopu je i testování nových možností propagace a branding.

Pokud máte i vy e-shop a chcete, ať vaše tržby a zisk soustavně rostou, oslovte mě k možné spolupráci!

Z důvodu ochrany údajů nemohu uvést, o jaký e-shop se jedná.

 %
navýšení návštěvnosti z PPC

E-shop s LED žárovkami

 Kč
měsíční tržby z PPC

E-shop s osvětlením neměl na začátku naší spolupráce s PPC kampaněmi žádnou zkušenost. Jakmile jsem však na základě výsledků majitele přesvědčil o nutnosti navýšení rozpočtu pro inzerci, tak jsme po pěti měsících správy dosáhli tržeb z PPC ve výši 94 tis. Kč a PNO (podíl nákladů na obratu) 17,5 %, což bylo do požadované hranice 20 %.

Pokud máte kvalitní e-shop a nulové zkušenosti s PPC, nebojte se investic do PPC reklamy, mohou být velmi efektivní.

Z důvodu ochrany údajů nemohu uvést, o jaký e-shop se jedná.

 %
PNO

E-shop s webináři pro účetní

 %
nárůst konverzí z PPC

Webový portál po úhradě ročního členství nabízí 25 nových webinářů pro jeden rok v oblasti účetnictví a daňového poradenství. Uživatelé mají možnost vyzkoušet si přístup na 7 dní zdarma. Každý pátý si následně zakoupí plný přístup k webinářům a videím v archivu. Oslovili mě ke spolupráci, jelikož chtěli zefektivnit jejich dosavadní propagaci přes PPC.

Před naší spoluprací dosahovali průměrně do 10 konverzí za měsíc. Nyní se nám daří získat průměrně 25 konverzí měsíčně. Rozpočet pro PPC držíme stále stejný, a to do 10 tis. Kč za měsíc. PNO (podíl nákladů na obratu) je do 30 %. Převážná většina odběratelů své roční členství opět prodlouží, často však již přes obchodního zástupce. Z dlouhodobého hlediska jsou tak náklady na získání nového člena ještě menší.

Z důvodu ochrany údajů nemohu uvést, o jaký e-shop se jedná.

 %
PNO

Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás
prostřednictvím webu naší nové agentury Chodil Digital.